W dniach wymienionych poniżej Infinite Sp. z o.o. prowadzić będzie prace konserwacyjne na swoich serwerach, które będą trwać przez ok. 2h. W tym czasie niedostępne będę usługi takie jak web EDInet oraz web service (SOAP).

Wstrzymane będzie również przetwarzanie plików otrzymanych poprzez kanały komunikacyjne AS2, FTP, SFTP, OFTP, X400 i inne (transfer plików pozostanie aktywny, pliki zostaną przetworzone z opóźnieniem, po zakończeniu prac na serwerach).
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Harmonogram prac konserwacyjnych na serwerach Infinite:

 • 07 grudnia 2018, g. 21:00
 • 21 grudnia 2018, g. 22:00
 • 18 stycznia 2019, g. 22:00
 • 15 lutego 2019, g. 22:00
 • 15 marca 2019, g. 22:00
 • 19 kwietnia 2019, g. 22:00
 • 17 maja 2019, g. 22:00
 • 21 czerwca 2019, g. 22:00
 • 19 lipca 2019, g. 22:00
 • 23 sierpnia 2019, g. 22:00
 • 20 września 2019, g. 22:00
 • 25 października 2019, g. 22:00
 • 15 listopada 2019, g. 22:00
 • 06 grudnia 2019, g. 22:00
 • 20 grudnia 2019, g. 22:00